Wednesday, January 18, 2012

असंच राहू दे ना आपलं नातं


‎---------- असंच राहू दे ना आपलं नातं ----------


असंच राहू दे ना आपलं नातं


त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया;
आहोत ना एकमेकांसाठी खासमग एकमेकांना घाव नको देऊया!


...


द्यायचंच असेल तर देऊ ओठांवर हसू,


कधी उदास असू, तर खुदकन हसता येईल
हृदयामध्ये थोडी अशी जागा -


जीवनाच्या वाटेवर दमलो कधी, तुझ्या सोबतीने बसता येईल
पण ज्या छळतील आपल्याला

अशा आठवणींचा गाव नको देऊया,असंच राहू दे ना आपलं नातं ,


त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया!!
प्रेमात नेहमी दुःखच असते .


मग कश्याला त्या दुखाच्या वाट्याला जाउया
प्रेम आहे न दोघात हे


आपल्या नजरेला कळू दे ना
असंच राहू दे ना आपलं नातं

त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया!
 No comments:

Post a Comment