Friday, January 20, 2012

आधार

एकदा एक झाड़ वेलीच्या प्रेमात पडल ,


तिला पाहताच त्याला तीच वेड लागल वेलीला विचारू तरी कस?


या प्रश्नाने त्याला पछाडल, पण,


आपण जरा धीर धरावा अस म्हणत त्याने स्वत:ला सावरल,


वेल मात्र आपली हसत ,खेळत राहत होती,


ते पाहून झाडाने तिच्याशी मैत्री केली होती ,

काही दिवसाने वेल मात्र जमिनीवर पसरू लागली ,

ते पाहून झाडाने तिची विचारपूस केली , वेल म्हणाली ,

झाडा मला तुझा आधार हवा आहे ,

तू मला आधार देशील का ??

यावर झाड़ म्हणाले , तू माझी होशील का ???

ते ऐकताच वेलिने नकारार्थी मान हलवली ,

ते पाहून झाडाची निराशा झाली ,

हिरमुसलेले ते झाड़ क्षणभर विचारात पडले ,

विचार करून त्याने वेलीला आधार देण्याचे वचन दिले,

वचन देताच वेळ मात्र झाडाला बिलगली ,

अन , हसता हसता त्याची आसवे हळूच ओघळली ,

आसवे पुसत पुसत त्याने तिला आधार दिला ,

कारन .... तिला आधार देण हा त्याच्या प्रेमाचा भाग ठरला....No comments:

Post a Comment