Sunday, October 16, 2011

Saturday, July 30, 2011

दोन दिवस- नारायण सुर्वे

हस्तांतर

गणपत वाणी

पोरसवदा होतीस

पाणीच पाणी

निळा

चित्रवीणा

जपानी रमलाची रात्र

कळत जाते तसे

झाडे सत्तेवर आली की

त्यानंतर पाखरांनी

देवा, ह्याही देशात पाऊस पाड

तिच्या आगीच्या पारंब्यांवर

Friday, July 29, 2011

शब्द शब्द

दिवस तुझे

पृथ्वीचे प्रेमगीत

शब्दांनी हरवुन जावे- ग्रेस

हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी

वाटच्या वाटसरा

बहु असोत

खरा तो एकचि धर्म

जीव देवाने

गर्जा जयजयकार!

तुफ़ान

जरा

कोलंबसाचे गर्वगीत

शिशिररुतुच्या

डोळे-ना.धों.महानोर

ने मजसि

देणे- वा.रा.कांत

ओल्या पापांची

सकाळी उठोनी

पेर्ते व्हा

कशाले काय

पारवा

माझी माय सरसोती

Sunday, July 24, 2011

खेकडे- अरुण कोलटकर

काय डेंजर वारा सुटलाय- अरुण कोलटकर

चुकून चुकून

Father returning home

तू कोण आहेस?- अरुण कोलटकर

प्राक्तनाचे संदर्भ

व्हीनस- मलिका अमर शेख

रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो

मी मारले सूर्याचे रथाचे सात घोडे

Saturday, July 23, 2011

कस्टडीतल्या कविता २

कस्टडीतल्या कविता २

शूद्राचं जीवन घेऊन

हट्ट- आरती प्रभू

ये रे घना- आरती प्रभू

नुस्तीं नुस्तीं राहतात- आरती प्रभू

कडेलोट

अच्छा!

Friday, July 22, 2011

हनीमून

नज्म

हमदम

बम्बई

एक नज़्म

चांद के आने का एक अन्दाज़

इब्‍ने बतूता..

दो मासूम खुदा

एक प्रश्न-सौमित्र

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

Thursday, July 21, 2011

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

सनसेट पॉईंट

ती गेली तेव्हा..- ग्रेस

End Note

अर्थ- पु.शि.रेगे

लंपट ओले वस्त्र होऊनी- पु.शि.रेगे

भृंगी- अरुण कोलटकर

माझ्या मित्रा,..- अरूणा ढेरे

अंतर- अरूणा ढेरे

मरवा

ती

तुझे शब्द माझे शब्द- शांता शेळके

दोन पोक्त पानं- आरती प्रभू

हे घे

भय इथले- ग्रेस

क्षितिज- ग्रेस

Wednesday, July 20, 2011

स्वप्न- ग्रेस

नक्षत्रांचे देणे- आरती प्रभू

निनाद- ग्रेस

ह्या शेताने

तिला उन्हाची

तू येशील म्हणून..- ग्रेस

तळघर

व्हॅन गॉगसाठी

पुष्कळा- पु.शि.रेगे

आरसे- अरुण कोलटकर

पहिल्यांदाच- पु.शि.रेगे

झाकड पडली, थांबू नकोस

मैत्रिणी- शांता शेळके

Monday, July 18, 2011

सहजखूण- शांता शेळके

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

अनंताचे फ़ूल

ठिपका- अरूणा ढेरे

मीही जगू पाहते- अरूणा ढेरे

जॅकरांडा

शब्द म्हणजे- शांता शेळके

कळी कळी वेचताना- शांता शेळके

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

Saturday, July 16, 2011

सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

हिर्व्या पानांत पानांत

लक्ष लक्ष वेळ- आरती प्रभू

आयुष्याची पैरण

अभिलाषा- पु.शि.रेगे

रोज तो बसनं जाता येता- अरुण कोलटकर

पतझड़

त्रिधा राधा- पु.शि.रेगे

शिल्प- पु.शि.रेगे

स्वगत- आरती प्रभू

केवढी ताकद हवी