Tuesday, January 17, 2012

मी मराठी आहेमी मराठी आहे कारण घरी


येताना पिझ्झाखाल्ला तरी


वरणभात साजूक


तुपाशिवाय माझं पोट भरत नाही.मी मराठी आहे कारण

कितीही Branded

Perfumes वापरले तरी

उटण्याशिवाय दिवाळी

साजरी होत नाहीमी मराठी आहे

कारण गाडीतून जाताना

जिकडे मंदिर

दिसेल तिकडे नकळत हात

जोडले जातात.


माझ्यातला मराठीपण

जोपासण्याची मला गरज नाही.

तो माझ्या रक्तात भिनलाय

आणि याचा मला अभिमान आहे.No comments:

Post a Comment