Monday, January 16, 2012

माझी बाहुली ..

माझी बाहुली ..
माझी बाहुली


भुकेली भुकेली


रडु लागली


गाय  हंबरली

दुधाची तपेली

भरुन वाहिली

केळ आणिले

साल काढले

दुधात घातले

शिकरण केलेबाहुलीने पाहिले

पुढे पाऊल टाकले

सालीवरुन घसरली

आईने सावरलेबाहुली हासली

केळीचे शिकरण

खाऊन संपवले


-रजनी अरणकल्ले-१७.१२.१२..माझी बाहुली
No comments:

Post a Comment