Wednesday, December 12, 2012

शांत झोपून मरायच आहे...........!!!!

मला ही वाटायच,
मला ही वाटायच,
तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असाव,
आणि तुझ्या डोळ्यात मला ते दिसाव,
मला ही वाटायच,
तुझ्या बरोबर खुप काही बोलाव,

मग खुप बोलुन थोडा वेळ शांत राहाव,
मला ही वाटायच,
तु मला जवळ घ्याव,
मिठी मारून मला घट्ट धराव,
मला ही वाटायच,
तुझ्या मिठीत मी सर्व विसराव
आणि फक्त तुलाच आठवाव,
मला ही वाटायच,
तुझ्या बरोबर खुप भांडव
अन भांडन मिटवून पुन्हा गोड व्हाव,
मला ही वाटायच
तुझ्या सुखात सामिल होउन घ्याव,
मग तुला त्याहीपेक्षा खुप सुख दयाव,
मला ही वाटायच
तुझ्या दुखात तुझ्या सोबत रडाव,
मग ते दुःख माझ्यावर घेउन तुला हसवाव,
मला ही वाटायच
तुझ्याबरोबर एकत्र बसून जेवाव,
आणि जेवण माझ्या हाताने तुला भरवाव,
मला ही वाटायच
तुझ्या सोबत माझ नाव जोडल जाव
आणि ते नाव सर्वांनी एकत्र घ्याव.......
आज ही मी तुझ्यावर येउन अड़ते,
तुझ्या आठवनीने रडू आले की
अश्रु अडवून धरते,
तोल सुटला की स्वतःहाला
सावरन्याचा प्रयत्न करते,
तू तर जीव घेऊन निघून गेलास,
पण आज ही जीव जावून रोज असाच
जगण्याचा प्रयत्न करते,
एकट - एकट खुप रडलेय मी,
आता मला तुझ्या मांडीवर डोक
ठेउन एकदा रडायच आहे,
आणि जाण्यापूर्वी तुझ्या कुशीत
शांत झोपून मारायच आहे
शांत झोपून मारायच आहे...........!!!!

बाबा.. ( तुमच्यासारखे तुम्हीच )

बाबा.. ( तुमच्यासारखे तुम्हीच )

चुली जवळ माय,
तर कंपनीत तुम्ही राबत होता..

माझी वाट तुम्ही,

ते नऊ महिने पाहत होता..

पाळण्यात मला पाहून,
पेढे वाटायलाही पळाला होता..

बोटाला तुमच्या धरून,
शाळेत दाखला मी घेतला होता..

फाटकी बनियन तुम्ही,
तर नवीन गणवश
मी घातला होता..

बाबा,
तेंव्हाही तुम्ही माझ्यासाठी फार-फार मोठे
होता...!!

ताप मला असो का ताईला,
रात्र-रात्र तुम्ही जागत
होता..

शाळेचा खर्च वाढल्यामुळे, ओवरटाइमही तुम्हीच करत
होता..

बाबा,
तेंव्हाही तुम्ही माझ्यासाठी फार-फार मोठे
होता...!!

देवा,
आता मात्र मला,
त्यांच्यासाठी कष्ट करू दे..

तू फक्त आता,
जगातील सर्व बाबांना,उदंड आयुष्य दे... :)

*..*..*..*..आई..*..*..*..*

डोळे मिटुन प्रेम करते,

ती प्रियासी..

डोळे मिटल्यासारखे प्रेम करते,


ती मैत्रिण..

डोळे वटारुण प्रेम करते,

ती पत्नी..

आणि
डोळे मिटेपर्यँत प्रेम करते,
ती फक्त आई..

............. i love u .............

*..*..*..*..आई..*..*..*..*

तुला पाहिलं की

तुला पाहिलं की
अस काय होवून जात
माझ मन मला
कस विसरून जात
तुझ्या डोळ्यात पाहून
भान हरवून जात

तुला घेवून मन
नभात उडून जात
तुझ्या केसात हरपून
मन गुंतून जात
त्या रेशीम जाळ्यात
मन गुंफून जात
तुझ्या गोड हसण्यान
मन फसून जात
गालावरच्या खळीवर
मन खिळून जात
तुला पाहिलं की
मन वेड होत
कळत नाही कस
मनात प्रेम उमलून जात .... —

Lovstroy

कळत मला तुझं प्रेम आहे माझ्यावर...
पण.......
Propose नावाची गोष्ट तुला का करता
येत नाही????
.
कळत मला नाही राहू

शकत तू माझ्याशिवाय....
पण........
I love u हे sweet शब्द
तुझ्या ओठांवर का येत नाही????
.
.
त्याच मन:- ♥♥♥
.
.
माझे तुझ्यावरचे प्रेम हेतुला ही कळत....
पण..........
व्यक्त करावाच प्रत्येकवेळी प्रेम असे कोण
म्हणतं???
.
थोडी अजब लोकांसारखी
गजब Lovstory आहे आपली पण stroy
असं तूलाही वाटतं
पण..........
I Love u बोलल्याशिवाय
Lovstroy घडत नाही

अन हरवले ते सुंदर नाते..

निसटून गेली ती वेळ
जी कधी तुझा मिठीत गेली होती,
हसते आता रात्र मला
जी कधी तुझा सहवासाने धुंद झाली होती,
का छळतो हा उनाड वारा
दिसत नाही का त्याला मी जळताना..

जो चंद्र होता आपल्या प्रेमाचा साक्षी,
तो ही दिसे आज हळहळताना..
कदाचित तू दिलेल्या प्रेमाचा शपथा
त्याने ही चोरून पहिल्या असतील,
वाळूत उमटलेल्या आपल्या पाऊल खुणा
अजूनही तशाच राहिल्या असतील..
तुझा तोंडावर वाऱ्याने उडणारे केस
कोण आता सरळ करत असेल..
कोण फिरवेल तुझा गालावरून हात,
अन कोण तुझा साठी झुरत असेल..
हरवली ती संध्याकाळ
अन हरवले ते सुंदर नाते..
परके झाले ते सारे क्षण..
जे कधी फक्त माझे होते.