Thursday, January 19, 2012

सर्वस्व ओवाळून टाकणारं,प्रेम हे प्रेम आहे.

प्रेम हे प्रेम आहे..


किती प्रगल्भित हे,अडीच अक्षर आहे,


नाही बघत कोण अडाणी,कोण साक्षर आहे;


कधी,कुठे,कोणावर होईल,काय नेम आहे;


सर्वस्व ओवाळून टाकणारं,प्रेम हे प्रेम आहे.


... हळुवार असलं तरी आत्मिक रित्या शक्तिमान

आहे,

ओघीत असलं तरी,नैतिक रित्या नीतिमान आहे,

यात कसलं स्थैर्य वा काय क्षेम आहे;

सर्वस्व ओवाळून टाकणारं,प्रेम हे प्रेम आहे.

कायम ज्यात विरह करावा लागतो सहन,

बोलता माणूसही,विचारात पडतो गहन;

मिळालं वा नाही मिळालं,तरी अश्रुन्वित थेंब

आहे;

सर्वस्व ओवाळून टाकणारं,प्रेम हे प्रेम आहे.

ज्यात दिवस जातो तंद्रीत आणि रात्र जाते

जागीत,

ज्यात काहीच ठाम नसते, स्वतःचेच भागीत;

निव्वळ ठोक ताळ्यावर,सर्व काही जेम तेम

आहे ;

सर्वस्व ओवाळून टाकणारं,प्रेम हे प्रेम आहे.

मानलं तर सदैव, हुकुमी एक्का आहे,

जिंकतो तो ज्याचा, इरादा पक्का आहे;

पत्त्यांनाही मागे टाकणारा हा,आगळाच गेम

आहे;

सर्वस्व ओवाळून टाकणारं,प्रेम हे प्रेम आहे.No comments:

Post a Comment