Tuesday, January 17, 2012

‎!!..तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे..!!

‎!!..तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे..!!तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे


थरथरणा-या ओठातून शब्द काहीच न निघावे.
थरथर तुझ्या ओठांची उघड बंद खेळ पापण्यांचा

हळूच सावरशील पदर उडणारा तुझ्या साडीचा.आतुरलेले मन माझे शब्द ऐकण्यासाठी तुझे

ऐकताच शब्द भान विसरून जाई माझे.थरथरणा-या ओठातून हळुवार शब्द निघू लागतात

नकळत माझ्या हृदयाला स्पर्श करून जातात.खरच शब्दामध्ये प्रेम सामवले आसते का

वेड न होणारे मन सुद्धा मग वेड होवून जाते का.No comments:

Post a Comment