Friday, January 20, 2012

प्रत्येक क्षणी तू हवा आहेससाथही तुझी हवी आहे मला


फक्त तू नकोस मला


साथही तुझी हवी आहे


शांत स्थळी एकांतवेळी


प्रीत तुझी हवी आहे


शृंगार प्रेम नको मला

वात्सल्य प्रेम हव आहे

सांजवेळी सूर्यास्ताला

प्रेमगीत हव आहे

दवबिंदू नकोत मला

रिमझिम पाऊस हवा आहे

रानफुलाला सुखावणारा

गार वारा हवा आहे

फक्त शब्द नकोत मला

अर्थ त्यातला हवा आहे

तिमिरातून तेजाकडचा

मार्ग त्यातून हवा आहे

सृष्टी सारी नको मला

द्रुष्टी तुझी हवी आहे

तुझ्या डोळ्यात दिसणारा

विश्वास मला हवा आहे

तुझा दुरावा नको मला

सहवास तुझा हवा आहे

खचनाऱ्या माझ्या मनाला

आधार तुझा हवा आहे

क्षण तुझे नकोत मला

प्रत्येक क्षणी तू हवा आहेस

वेळ तुझी नको मला

वेळीस तू हवा आहेस

No comments:

Post a Comment