Tuesday, January 17, 2012

जेव्हा कधी कुणी आवडून जातो

जेव्हा कधी कुणी आवडून जातो
जेव्हा कधी कुणी आवडून जातो
प्रेमाचा तीर हृदय छेदून जातो


जगात फक्त दोघंच असल्याचा भास होतो


तिच्या येण्याचा असा काही गोड त्रास होतो


उंचच उंच पाळण्यावरचा हर्ष होतो

तिच्या येण्याच्या वाटेकडे डोळे गुंतून जातात

वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेलं हृदयसिंहासन

झटकून साफ होतो!

तिच्या येण्याचा असा काही गोड त्रास होतो

जेव्हा कधी कुणी आवडून जातो

रुक्ष माळरानावर श्रावण बरसून जातो

भिरभिरणारे डोळे स्वप्ने गुंफू लागतात

कोऱ्या आकाशी चांदण्या शिंपून जातात

जेव्हा कधी कुणी आवडून जातो

असा काही गोड त्रास होऊन जातो

No comments:

Post a Comment