Thursday, January 19, 2012

तू भेटलीस..अन्

तू भेटलीस......
तू भेटलीस..अन्
आयुष्यच बदलल..!

तशी तुझी अन् माझी
भेट पहिलीच..
तरीही तुझ्या डोळ्यात..
जन्माची ओळख पटली..
दोन अनोलख्या जीवांची
कशी अगदी सहज..
जोडी जुलली..!

प्रेम.. नुसता एक शब्द..!
स्वप्न .. नुसत एक खूळ..!
पण..
तू भेटलीस..
मग कलल..
प्रेम काय असत..!
स्वप्न पाहन काय असत..!
कुणालातरी..
कुशीत घेन.. काय असत..!

खरच..
तू भेटलीस.. अन्
तुझ्या श्वासासोबत..
माझ आयुष्य जगू लागलो..!
स्वप्नाच्या पालीकडेल्या जगात..
तुझ्या सोबत हरवू लागलो..!

-जितेंद्र घाणेकर

No comments:

Post a Comment