Thursday, January 19, 2012

माझ्या वर जीवपार, प्रेम करणारी तू..

माझा sms न वाचता,


तो delete करणारी तू...


माझा call पाहता,


तो cut करणारी तू...


मी समोर दिसता,


... मला न पहिल्या सारखं करून,

पुढे निघून जाणारी तू...

अन,

पुढे गेल्यावर,

हळूच मागे वळून,

मला पाहणारी तू...

आपल्या breakup नंतर,

आपल्याच मित्रान मध्ये,

मला विसरण्याचा प्रयेत्न करणारी तू...

अन,

कोणी माझ्या बद्दल काही विचारलं तर,

फक्त गप्पा राहणारी तू ...

माझी आठवण,

आल्यावर चोरून रडणारी तू...

आणि,

जगा समोर गोड गोड हसणारी तू..

रोज मला पाहून,

न पहिल्या सारखा करणारी तू...

अन,

माझ्या हातात सिगारेट पहिली कि,

"सिगारेट तक खाली,

आणि घरी जा... "

असं,

फोने करून बजावणारी सुधा तूच....

प्रेम असून हि,

नाही असं भासवणारी तू...

अन,

breakup नंतर सुद्धा,

माझ्या वर जीवपार,

प्रेम करणारी तू...

माझ्या वर जीवपार,

प्रेम करणारी तू..

No comments:

Post a Comment