Tuesday, January 31, 2012

देशील का?

देशील का?
देशील का?

सहवास मला हवा तुझा,
प्रेमाचा सुवास देशील का?
... मी आहे प्रेमी तुझा,
होकार मला देशील का?

मनातील घरात आहे मी एकटा,
जीवनसोबती म्हणून येशील का?
असला नकार सर्वांचा तरी,
तू मला होकार देशील का?
असला दुरावा आपल्यात तरी,
तू जिव्हाळा निर्माण करशील का?

चार भिंतींच्या घरात,
विसावा मला देशील का?
खडतर या जीवनाला,
साधे सरळ म्हणून घेशील का?
नाही प्रेम द्यायचे तर,
मला मरण तरी देशील का?

No comments:

Post a Comment