Tuesday, January 17, 2012

मी कविता का लिहितो ....निजण्याआधी तुज्यावर कविता करायच्या


हे तर आता रोजचंच झालंय


आणि याची कितीही सवय झाली आहे असं म्हटलं


तरी प्रत्येक वेळेस लिहिताना मला भरून आलंय
मी कविता का लिहितो
हे मला खरंच कळत नाही

कारण जिच्यासाठी मी त्या लिहितो

तिच्यापर्यंत त्या कधीच पोहोचत नाही

आणि मनाची परत घालमेल नको

म्हणून मी ही त्या परत वाचत नाहीतुला खरं वाटणार नाही

पण माझ्या कवितेचा प्रत्येक शब्द माझं काळीज जाळतो

तू माझ्या शब्दाकडे नीट पाहिलंस

तर तुलाही कळेल की

माझा प्रत्येक शब्द मूक अश्रू ढाळतोमाझ्या या कविता
मला कधीही न सुटलेलं कोडं आहे

अफाट दुखः दाबलय मनात

कवितेतून बाहेर आलेलं हे फक्त थोडं आहेआज वाटलं की अश्रूंच्या शाईनेच कविता लिहावी

तसेही डोळ्यातून ते आज काल आटता-आटत नाही

हे ऐकून अश्रूही आज बोलले

म्हणाले, मनात घुसमट होते म्हणून बाहेर येतो

तर आता तुला तेही पटत नाहीNo comments:

Post a Comment