Tuesday, January 17, 2012

प्लीज कधी मला बोलू नकोस कायमचा अलविदा ...अचानक लाइफ मध्ये आली कोणी अशी


कोण जाणे ती परी दिसते तरी कशी


आवाज तिचा आहे नाजुक परी सारखा


पण हरकती अगदी लहान मुलीसारख्या


बोलते तेव्हा वाटतं एइकतच रहावं


हसताना वाटतं की पाहतच रहावं

का कोण जाणे काय जादू आहे तुज्यात...कसा मी सापडलो तुज्या फ्रेंडशिप च्या काचाटयात

तुज्याशी बोललो की मन खुप सुखावतं

दिवसभराचा टेंशन कुठच्या कुठं दुरावातं

बोलतेस तू मला मी आहे खुप छान

अग पण तू तर आहेस माज्या पेक्शाही खुप महान

तुज्या वागण्या बोलन्यावर जालो आहे मी फ़िदा

प्लीज कधी मला बोलू नकोस कायमचा अलविदा ...No comments:

Post a Comment