Wednesday, February 15, 2012

तिची साथ अशी,

तिची साथ अशी,
जशी नदी आणि नदीचा किनारा
नभातुन पडणा-या पावसाच्या धारा...
तिचं दिसण अस,
जसा आकाशी चमकावा एक तारा
ज्याला पाहून दीवाना होतो निसर्ग सारा..
तीच हसण असं,
माझ जीवन फूलवणार
मला तिच्या आनंदातच वेडं करणार...
तीच लाजणं असं,
मला काहीतरी आठवून देणार
नजरेच्या ईशा-यातच सगळंकाही सांगणार...
तीच चालणं
लोकांची नजर फिरवणारं
आणि माझ्या तर ह्रुदयातच सरळ छेद करणार...!!! :)

◘aBhI◘

No comments:

Post a Comment