Friday, February 3, 2012

एक दगडाचं मन दे..

आजवर काही मागीतलं नाही देवा,
पण आज एक वर दे..
हात जोडून मागतो देवा,
एक दगडाचं मन दे..
हजार वार झाले,
आज या काळजावर..
जवळचीचं सोडून गेली,
अनोळखी वळणावर..
नाती जशी तुचं देतोस,
त्यांना थोड आयुष्यदे..
हात जोडून मागतो देवा,
एक दगडाचं मन दे..
आठवण जवळ राहते,
तीच्या आनखीण काही नाही..
सावली सारखी पाठलाग
करते,
आनखीण काही नाही..
दिलास आता दुरावा तसेचं,
सहनशीलतेचं बळ दे..
हात जोडून मागतो देवा,
एक दगडाचं मन दे..
एकांताला आपलं मानतो,
आता मला कुणीचं नको..
मीचं स्वःताची समजूत घालतो,
आता दुस-याला त्रास नको..
पण जीने दिलं दु:ख मला,
तीला भर-भरुन सुःख दे..
हात जोडून मागतो देवा,
एक दगडाचं मन दे..
ती दुर आहे खुप माझ्या,
तरी का ही ओढ आहे ?
सुःखात असेल ती माझ्यावीना,
हीचं जानिव गोड आहे..
तीच्या जीवनात आनंद,
आणि हवं तर मला दु:ख दे..
हात जोडून मागतो देवा,
एक दगडाचं मन दे..
.

No comments:

Post a Comment