Friday, February 3, 2012

मी स्वप्नांचा राजा, माझा मीच तारा

मी स्वप्नांचा राजा, माझा मीच तारा
मी वेडा खुळा, माझा मीच भोळा || धृ ||

मी आनंदाने हसतो
मी आनंदाने झुरतो
मी आनंदाने जगतो
मी आनंदाने रडतो

मी स्वप्नांचा राजा, माझा मीच तारा
मी वेडा खुळा, माझा मीच भोळा || १ ||

मी कायम हसत असतो
मी कायम रडत असतो
मी कायम सुख नि दु:ख
सोबत ठेवत असतो

मी स्वप्नांचा राजा, माझा मीच तारा
मी वेडा खुळा, माझा मीच भोळा || २ ||

मला सुख म्हणजे माहित नाही
आणि दु:ख कळत नाही
मी समाधानावाचून दुसरं
कधी काहीच शोधलं नाही

मी स्वप्नांचा राजा, माझा मीच तारा
मी वेडा खुळा, माझा मीच भोळा || ३ ||

मी थोडा हट्टी आहे
मी थोडा खट्याळ आहे
मी थोडा रागीट आहे
आणि बराच प्रेमळ आहे

मी स्वप्नांचा राजा, माझा मीच तारा
मी वेडा खुळा, माझा मीच भोळा || ४ ||

No comments:

Post a Comment