Wednesday, February 15, 2012

जीवन

जीवन ही खरी कसोटी आहे मागे वळून पाहू
नकोस!
येईल कोणी तारावया म्हणून वाट
कोणाची पाहू नकोस!
हे सारं जग जिंकायचं आहे हार कधी मानू
नकोस!
यश फक्त तुझ्याचवळच आहे
जिँकल्याशिवाय थांबू नकोस!!!!!

No comments:

Post a Comment