Wednesday, February 15, 2012

काय झाले मला, माझ्ये मलाच कळत नाही,

काय झाले मला,
माझ्ये मलाच कळत नाही,
कविता करायला गेले,
तर मला कविताच सुचत नाही
काहीतरी लिहीन म्हणते,
तर शब्दांकडे मनच वळत नाही,
अचानक कसे असे झाले,
माझ्ये मलाच कळत नाही.
इतके दिवस झाले
माझी कविता वाचण्यात आली नाही,
काय सांगू मी तुम्हाला,
मी कविताच केली नाही.
शब्दांचा मांडणीला आता,
मन माझे जागेवर नाही,
काय करता सुवर्णा बाई...!!
तुम्ही प्रेमात तर पडला नाही.....??
पण कसे शक्य आहे,
मला कधी कोण आवडलेच नाही,
प्रेमात पडायला मी कधी,
त्या रस्त्याकडे वळलेच नाही,
तरी देखील अचानक,
असे का हे घडले,
कविता करण्यासाठी,
मला शब्दच अपुरे पडले..

No comments:

Post a Comment