Wednesday, February 15, 2012

तुझ्यापेक्षा मला तिचीच ज्यास्त आवड

तुझ्यापेक्षा मला तिचीच ज्यास्त आवड
केव्हाही असते तिला माझ्यासाठी सवड
तिच्याकडे नसतात तुझ्यासारखे बहाणे
उशिराने येणे आणि लवकर निघून जाणे
कितीही सांगितलं तरी ती लांब जात नाही
आमच्या दोघामधल अंतर वाढू देत नाही
तिच्या टपोऱ्या डोळ्यातून ओघळला मोती
अलगद त्यान तो टिपला आपल्या हाती
म्हणाला हळूच तिचा हात हातात घेऊन
अग वेडे तूच तर जातेस तिला मागे ठेऊन
तू नसतेस जवळ पण असते तुझी आठवण
तुझ्या विना कसा काढू सांग न एक क्षण?
हे ऐकताच मात्र ती प्रेमाने त्याला बिलगली
अन ओठांची पाकळी हि नकळत विलगली!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment