Friday, February 3, 2012

का कधीकधी असं जगावं लागतं?

का कधीकधी असं जगावं लागतं?

दुखाचे वादळ मनात असूनही
चेहऱ्यावर मात्र हसू ठेवावं लागतं
का कधीकधी असं जगावं लागतं?

कुणा व्यक्तीवर इतकं प्रेम करूनही
तिला दूर जाताना पहावं लागतं
का कधीकधी असं जगावं लागतं?

कितीही थकले पाय तरी
पुन्हा नवीन वाटेवर चालावं लागतं
का कधीकधी असं जगावं लागतं?

आठवणीत हरवलेल्या क्षणांसाठी
स्वतःचच अस्तित्व हारवेल वाटतं
का कधीकधी असं जगावं लागतं?

शेवटाच्या भीतीने आयुष्याच्या
जगण्याचेच सुख गमवावं लागतं
का कधीकधी असं जगावं लागतं ?

सांग ना......
का कधीकधी असं जगावं लागतं ?

No comments:

Post a Comment