Monday, February 13, 2012

एक झुळुक प्रेमाची

एक झुळुक प्रेमाची जणु स्पर्शित हलकीशी
गवसली ती मजला एके दिवशी
मोहक त्या दिवसानंतर जग हे सारे माझे पालटून गेले
अचानक मनास उमजून आले
ती झुळुक फक्त क्षणभराची
फक्त फक्त मनाला थिजविणारी
सदैव राहो आठव अशी ती आयुष्यभरासाठी
ती आठव जपुन मनात
नेईन मी ही आयुष्याची पोचपावती
भेटेल का ती झुळुक पुन्हा
कुण्या एका अनोळखी वळणावरती
हूर हुर असे मनास माझ्या
जेव्हा केव्हा येईल ती झुळुक पुन्हा
असेल का ती फक्त माझ्यासाठी
अशीच ती झुळुक प्रेमाची स्पर्शित हलकीशी

No comments:

Post a Comment