Wednesday, February 15, 2012

तरी माझं मन वेडं काही भरतच नाही.

मी : तुझ्या माझ्या प्रेमाला तशी...
खास दिवसाची काही गरजच नाही,
पण कितीही केलं प्रेम तुझ्यावर....
तरी माझं मन वेडं काही भरतच नाही.
ती: गप्प राहायचं तू....आज फक्त माझं ऐकायचं...
माझं जास्त प्रेम कि तुझं जास्त प्रेम नंतर तूच ठरवायचं....
डोळ्यात माझ्या आपल्या दोघांचं स्वप्नांचं गाव,
माझ्या चांदण्यावर फक्त एक तुझंच नाव,
खांद्यावर तुझ्या डोकं ठेवलं ना कि..मी काही माझी राहतच नाही,
नसलास ना तू की ते चांदणं मी पाहतच नाही...
काय वाटतं मला तुझ्याबद्दल...
सांगायला मला शब्द काही पुरतच नाही
इतकंच कळतंय मला....तुला वगळलं तर...
जगण्यासारखं माझ्याकडे काही उरतच नाही
सांग ना रे,आता तुझं प्रेम जास्त की माझं प्रेम जास्त....???
तुझ्याशिवाय जग सगळं मला वाळवंटासारखं भासतं...

मी : निघता निघता मी हिशोबाची वही काढली....
तू इतकं काही दिलंस आज,माझी ह्या क्षणांवरती वाढली....
Happy Valentines Day..... ♥♥

No comments:

Post a Comment