Saturday, June 9, 2012

प्रेम का करावे

हलकेच गालात ...
हसून तुझे पाहणे,..♥

डोळ्यातले तुझे
प्रेमळ ते पाहणे...♥

प्रेम का करावे
अन कुणावर करावे,..♥

प्रश्नाला माझ्या या
तुझ्या अदेने उत्तर द्यावे...♥

No comments:

Post a Comment