Saturday, June 9, 2012

तुझ्याशिवाय जगताना,

तुझ्याशिवाय जगताना,
जगताना काय मरताना,
त्या रखरखत्या उन्हात तळपताना,
त्या विरहाच्या आगीत जळताना,
एकदा तरी वळुन बघायचंस जाताना....
गर्दीत सुद्धा एकटा असताना,
तुझ्या सावली सोबत बोलताना,
तु नसताना तुझ्यावर प्रेम करताना,
तुझ्या आठवणीत स्वतःला विसरताना,
एकदा तरी वळुन बघायचंस जाताना....
या वाटेवर अडखळताना,
तुला शोधण्यासाठी इकडे तिकडे पळताना,
आणि नाही सापडलीस कि सावरताना,
स्वतःचं मनाची समजुत काढताना,
एकदा तरी वळुन बघायचंस जाताना....
आता निरोप देतो ञासांना,
आता तोडतो स्वप्नांना,
आता तोडतो त्या नाजुक बंधनांना,
आणि आता मुक्त करतो श्वासांना,
आता एकदा तरी बघ मला जाताना.... —
Mayur....♥

No comments:

Post a Comment