Monday, January 7, 2013

पण ?? माझे डोळे पुसणार असं कुणीचं नाही..


सगळ्यांन साठी मी आहे,
पण ?? माझ्यासाठी कुणीचं
नाही..
सगळे मला सगळं
काही सांगतात,
पण ?? माझं ऐकणार असं
कुणीचं
नाही..
सगळ्यांच्या अडचणीत
धावणारा मी,
पण ?? माझ्या अडचणीत,
मला हात
देणारा असं कुणीचं नाही..
मित्र म्हणून असणारे असे
खूप
आहेत,
पण ??
मैत्री निभावणारा असं
कुणीच नाही..
ती गेल्यावर..
रोज रडतो मी आता,
पण ?? माझे डोळे पुसणार
असं
कुणीचं नाही..
माझ्यासाठी ती,अजूनही माझं
विश्व
आहे,
पण ?? तीच्यासाठी,
आता मी कुणीचं नाही..
आता मी खूप एकटा आहे,
अन् माझ्या शिवाय,
मला आता कुणीचं नाही..
अन् माझ्या शिवाय,
मला आता कुणीचं
नाही.....
♥ r O n N y ♥

No comments:

Post a Comment