Monday, January 7, 2013

मला स्वप्नं पहायला खूप आवडत..


परवा एका मित्राने विचारल...

"सगळ्यात जास्त काय करायला आवडतं तुला?"

मी म्हटलं, "स्वप्न पहायला..

यावर सगळे हसू लागले..

वेडायस म्हणाले..
... मीही हसलो..
.
पण
खरच..

मला स्वप्नं पहायला
खूप आवडत..
.
कारण
.
ती एकच
जागा उरलीये
.
जिथे ती
अजुनही

भेटते
मला
.
.
.
न चुकता...@ 

No comments:

Post a Comment