Monday, January 7, 2013

माझ्यासाठी तर माझ जीवनच आहेस तू


तुझ्या कड़े पाहताना,
मन माझ काही सांगत,
तुझ्या हस्या कड़े बघून,
स्वत: हसत राहत,

तुझ कोमल हास्य
मनात भरत
तुझ्या नजरे कड़े बघून
मन माझ हारत

तुझ सौन्दर्य
मन माझ फूलवते
तुला बघताच
चाँदनी ही लाजते

खुप सुंदर दिसतेस ग तू
माझ्यासाठी तर माझ जीवनच आहेस तू

♥ r O n N y ♥

No comments:

Post a Comment