Tuesday, June 11, 2013

आज हृदय माझं खूप दुःखतय रे,

आज हृदय माझं खूप दुःखतय रे,

वेदनेनी मी खरचं खूप तळमळतेय रे.....

एक वेळा तरी लक्ष दे माझ्याकडे,

ही अपेक्षा मी आता पण ठेवतेय रे.....

कोणी म्हणतं मला मी मूर्ख आहे,

कोणी म्हणतं मला डोकचं नाही.....

त्यांना नाही कळत ते,

तू तरी एक वेळ समजून घे रे.....

तुझी वाट बघत मी जगतेय रे,

वाटेतले काटे मला खूप रूततात रे.....

येऊन एक वेळ दाखव माझी वाट,

ही इच्छा तुझ्याजवळ व्यक्त करतेय रे.....

बोलायचं आहे मला खूप काही,

पण ?????

तुला आणि वेळेला मी घाबरतेय रे.....

आता तरी तू समजून घे माझा त्रास,

तुजविण या जगात मी खूप एकटी आहे रे.....

तुजविण या जगात मी खूप एकटी आहे रे.....
        

No comments:

Post a Comment