Tuesday, June 11, 2013

पावसात ती …..

पावसात ती …..

पाण्याने भिजलेली …
थंडी ने शहारलेली …

विजांच्या कडकडाटाने
घाबरलेली …

पावसाच्या थेंबांनी नटलेली …
ओलाव्याने सजलेली …

छत्रीत लपलेली …
चिखलावर थोडीशी रागावलेली …

पण वार्याने सुखावलेली …
दगडा दगडावर पाय टाकत चाललेली …

स्वतः ची स्वतःच सावरलेली …
खोटी खोटी रुसलेली …

थोडीशी लाजलेली …
माझ्याशी हसलेली …

जोराच्या पावसात ….
काळ्या ढगांच्या काळोखात …

छत्र्यांच्या गर्दीत ….
खरंच ती …
ती फार सुंदर दिसत होती.........

No comments:

Post a Comment