Saturday, February 1, 2014

प्लीज परत येशील का ???

प्लीज परत येशील का ???
मला नेहमी सारखं,
बावळट बोलायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझ्याशी कारण नसताना,
खोटं खोटं भांडायला.....

प्लीज परत येशील का ???
कसा रे वेडा तु,
सोन्या म्हणायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझ्याशी फोनवर तासन-तास,
गप्पा मारायला.....

प्लीज परत येशील का ???
मधाळ हसतात कसं,
मला दाखवायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझे ओघळणारे अश्रूं,
ओँझळीने अडवायला.....

प्लीज परत येशील का ???
प्रेम कसे करतात,
मला शिकवायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझे विरहात होणारे,
हाल पहायला.....

प्लीज परत येशील का ???
दुःखाच्या दरीत,
पुन्हा ढकलायला.....

प्लीज परत येशील का ???
फसवे नाते खोटी वचने,
पुन्हा तोडायला.....

प्लीज परत येशील का ???
ह्रदयाला झालेल्या,
जखमा भरायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझ्या मुडद्याला एकदा,
बिलगुन रडायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझा जळणारा निष्पाप,
देह पहायला.....

प्लीज परत येशील का ???
   

_____/)___/)______./­¯”"”/­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­\)

© सुरेश सोनावणे....

No comments:

Post a Comment