Wednesday, December 12, 2012

Lovstroy

कळत मला तुझं प्रेम आहे माझ्यावर...
पण.......
Propose नावाची गोष्ट तुला का करता
येत नाही????
.
कळत मला नाही राहू

शकत तू माझ्याशिवाय....
पण........
I love u हे sweet शब्द
तुझ्या ओठांवर का येत नाही????
.
.
त्याच मन:- ♥♥♥
.
.
माझे तुझ्यावरचे प्रेम हेतुला ही कळत....
पण..........
व्यक्त करावाच प्रत्येकवेळी प्रेम असे कोण
म्हणतं???
.
थोडी अजब लोकांसारखी
गजब Lovstory आहे आपली पण stroy
असं तूलाही वाटतं
पण..........
I Love u बोलल्याशिवाय
Lovstroy घडत नाही

No comments:

Post a Comment