Wednesday, December 12, 2012

बाबा.. ( तुमच्यासारखे तुम्हीच )

बाबा.. ( तुमच्यासारखे तुम्हीच )

चुली जवळ माय,
तर कंपनीत तुम्ही राबत होता..

माझी वाट तुम्ही,

ते नऊ महिने पाहत होता..

पाळण्यात मला पाहून,
पेढे वाटायलाही पळाला होता..

बोटाला तुमच्या धरून,
शाळेत दाखला मी घेतला होता..

फाटकी बनियन तुम्ही,
तर नवीन गणवश
मी घातला होता..

बाबा,
तेंव्हाही तुम्ही माझ्यासाठी फार-फार मोठे
होता...!!

ताप मला असो का ताईला,
रात्र-रात्र तुम्ही जागत
होता..

शाळेचा खर्च वाढल्यामुळे, ओवरटाइमही तुम्हीच करत
होता..

बाबा,
तेंव्हाही तुम्ही माझ्यासाठी फार-फार मोठे
होता...!!

देवा,
आता मात्र मला,
त्यांच्यासाठी कष्ट करू दे..

तू फक्त आता,
जगातील सर्व बाबांना,उदंड आयुष्य दे... :)

No comments:

Post a Comment