Wednesday, August 29, 2012

खात्री आहे की तू मला नक्की हो म्हणशील !

तुलाच माहित नाही तुझ्या हसण्यातजादू आहे ,
वेडं करेल एखाद्याला त्यात इतकी ताकत आहे,
तुझा ते सौंदर्य नझर खीळणारं आहे,
तुझ्या प्रेमात न पडणे खरच अशक्य आहे?
मनी आणि स्वप्नी तुझेच चित्र रेखाटतो,
गुलाबाच्या फुलाहून तुझा सहवास सुंदरवाटतो
चित्त माझं उडायला तूच कारणीभूत आहेस,
तुझी चूक नाही कारण हे होणं साहजिक आहे
तुझा चेहरा काही करून नजरे आड जातनाही ,
रात्री झोपू आणि दिवसा चैन देत नाही
तुला माहित नाही पण हे तुझ्यावरचा प्रेम आहे ,
कारण तुला हे समजणं खूप कठीण आहे
गुलाबी कागदावर लिहू का रक्ताने उमटवून देऊ ,
प्रेम करतो तुझ्यावर हे कसे तुला सांगू ?
मला नाही म्हण्याला तुला एक सेकंद लागेल ,
पण मला त्यातून सावरायला हा जन्म कमी पडेल
माझी हीं अवस्था तू नक्की समजून घेशील,
खात्री आहे की तू मला नक्की हो म्हणशील !

No comments:

Post a Comment