Wednesday, July 16, 2014

का कधी कधी अस होत..???

का कधी कधी अस होत..???
आपण कोणावर इतके प्रेम करतो.
.
पण त्याला त्याची अजिबात जाणीव
हि नसते.
.
का कधी कधी अस होत.?
आपले मन कोणासाठी इतके झुरते
.
पण त्याला त्याची अजिबात कदर नसते.
.

का कधी कधी अस होत.?
कि त्या व्यक्तीशिवाय आपण
अजिबात राहू शकत नाही
.
पण ती व्यक्ती आपल्याशिवाय
हि खूप खुश असते..
.
का कधी कधी अस होत..???
आपण कोणावर इतके प्रेम करतो. .
पण त्याला त्याची अजिबात जाणीव हि नसते. .
.
का कधी कधी अस होत.?
आपले मन कोणासाठी इतके झुरते .
.
पण त्याला त्याची अजिबात कदर नसते. .
का कधी कधी अस होत.?
.
कि त्या व्यक्तीशिवाय आपण अजिबात राहू शकत नाही .
पण ती व्यक्ती आपल्याशिवाय हि खूप खुश असते..

Tuzach......

No comments:

Post a Comment